H ubert

Hubert urodził się 5.12.2017r.  i od pierwszych minut dzielnie walczył o życie. Tuż po porodzie stwierdzono u niego zamartwicę urodzeniową, niewydolność krążeniowo-oddechową, obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia krzepnięcia, krwotok podpajęczynówkowy, hipowolemię, krwotok do jamy brzusznej. W skutek obrażeń okołoporodowych Hubert ma niedosłuch czuciowo-nerwowy w stopniu znacznym, zez zbieżny oraz epilepsję. Hubert jest rehabilitowany metodą NDT-Bobath. Uczęszcza na zajęcia logopedyczne, masaże z fizjoterapeutą i psychologiem. 

Prócz stałej opieki neurologa dziecko pozostaje pod opieką okulisty, chirurga, neurochirurga, otolaryngologa i poradni rehabilitacyjnej. Ze względu na częste wizyty w szpitalach i poradniach ogromnym ułatwieniem w przewożeniu Huberta będzie specjalistyczny fotelik samochodowy, który będzie przystosowany do dziecka z niepełnosprawnością. Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji dlatego niezbędne są przyrządy do ćwiczeń i pionizator. 

WESPRZYJ NASZYCH PODOPIECZNYCH:

Nasi
Podopieczni

Nasi podopieczni czekają na Twoje dobre serce

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”
(Ks. Mieczysław Maliński).

A lex

Alex urodził się 24.05.2008r. i choruje na mózgowe porażenie dziecięce i atetoza (mimowolne ruchy). Nie potrafi chodzić samodzielnie i nie mówi, ale jest bardzo pogodnym i ciekawym świata chłopcem. Aby prawidłowo funkcjonowaś i rozwijaś się potrzebuje intensywnej rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzÍtu oraz intensywnej ogólnorozwojowej stymulacji. Jest pod stałą opieką rehabilitantów, neurologa, psychologa, logopedy i tyflopedagoga. Chłopiec bardzo się stara i codziennie ciężko pracuje, by mieś szansę na sprawniejsze życie i lepsze jutro.

Rodzice próbowali radziś sobie sami, jednak wydatki związane z systematyczną rehabilitacją oraz zakupem niezbędnego sprzętu znacznie przewyższają ich możliwości finansowe. Z pomocą ludzi o szlachetnych sercach pragną zmniejszyś dystans dzielący ich dziecko od zdrowych dzieci.
Chcieliby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne metody leczenia i rehabilitacji, aby pomóc w osiągnięciu maksymalnych możliwości rozwoju fizycznego i umysłowego Alexa. Do tego celu niezbędne jest materialne wsparcie, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w walce o usprawnianie Alexa.

Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących, nie tylko pomagać im materialnie na leczenie, ale też wspierać psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest ta pomoc bliska sercu. Dla nas tak ważne jest to, aby nikt nie pozostał sam ze swoim cierpieniem, samotnością, biedą. Staramy się, aby wiedzieli, że mają oparcie, że nie zostali bez pomocy, bez ciepłej dłoni drugiej osoby, skazani na tak trudny los…

Cele Fundacji

W gonitwie dnia codziennego łatwo przeoczyć, że wiele rodzin prowadzi walkę o zdrowie najbliższych. Często największym problemem potrzebujących jest brak funduszy na odpowiednie leczenie i rehabilitacje. Dlatego celem Fundacji Opiekuńcze Serca jest niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Naszym głównym celem jest organizowanie i niesienie pomocy chorym dzieciom, oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym rehabilitacja. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.